calcimus

Lesmateriaal - Infofiches en werkbladen

De infofiches en werkbladen zijn per leerjaar opgebouwd rond verschillende voedings- en gezondheidsthema’s. Bij elk thema horen twee printvriendelijke infofiches en een samenvattend werkblad.

De lesjes kunnen, gekaderd binnen het lesprogramma, over een aantal dagen of weken worden gespreid. Op het einde van de lessenreeks volgt dan, indien gewenst, de spelnamiddag (educatieve spelkoffer). De kennis die de kinderen vooraf hebben opgedaan komt dan goed van pas.