calcimus

Tips voor schoolactiviteiten

Een kritisch onderzoek van het voedingsaanbod op school

Een leerlingenraad evalueert het voedingsaanbod op school over een tijdspanne van één week, met de actieve voedingsdriehoek en de voedingstips als leidraad.
De leerlingen maken een verslag en stappen met hun bevindingen naar de directie. Zij doen suggesties om het voedingsbeleid en -aanbod op school te verbeteren.

Afhankelijk van hun bevindingen kunnen mogelijke suggesties bijvoorbeeld zijn: