calcimus

Tips voor schoolactiviteiten

Extra informatiemateriaal voor de ouders

Om kinderen een gezond voedingsgedrag bij te brengen moeten ouders en school samenwerken. De thuisomgeving heeft onmiskenbaar een grote invloed op het voedingsgedrag van kinderen. Het gezondheidsbeleid op school kan een gezond voedingsgedrag vanaf jonge leeftijd helpen bevorderen. Onderlinge ondersteuning en samenwerking is cruciaal voor succes. Maar ouders zijn niet altijd op de hoogte van wat gezond eten precies betekent en waarom het zo belangrijk is. Een positieve sensibilisatieactie in de vorm van extra achtergrondinformatie, kan daarom nuttig zijn.

De NICE-TO-KNOW folders zijn ideaal om ouders te sensibiliseren voor een gezonde eet- en leefstijl. Er is een folder specifiek voor de ouders van kinderen van 6 tot 12 jaar maar er zijn ook folders voor alle andere leden van het gezin (mama en papa zelf, oudere broers of zussen en eventueel zelf de grootouders). Een gezonde voeding is immers belangrijk voor een gezond leven op elke leeftijd.

 

Nice to know folders

 

U kunt de folders naar keuze met de kinderen meegeven op het ogenblik dat ze op school werken rond het thema gezonde voeding. Zo worden de ouders geïnformeerd over wat de kinderen op school leren. De folders kunnen bovendien het gesprek tussen ouders en kinderen over gezond eten aanzwengelen en mogelijk verkeerde denkbeelden helpen corrigeren. De folders zijn ook geschikt om mee te geven ter gelegenheid van een oudercontact of infoavond waar het voedingsbeleid van de school in de kijker staat.


Kort en bondig

Ouders met weinig leeszin of –tijd? Geen probleem, de folders zijn beknopt en ter zake:

Wie meer wil lezen, kan op de website www.nice-info.be via de functie ‘Zoeken op thema >Gezond eten en bewegen’ bijkomende informatie terugvinden.


Bestellen?

De NICE-TO-KNOW-folders kan je hier gratis bestellen en downloaden.