calcimus

Voedingsinfo voor de leerkracht - Eten: vroeger en nu

Dit thema komt aan bod in de infofiches van het 5de leerjaar (zie lesmateriaal).
U vindt er bijkomende informatie op maat van de leerlingen.

We eten nu helemaal anders dan vroeger: er is meer aanbod en dus ook veel meer keuze en variatie, we weten meer over het belang van een goede voeding voor een goede gezondheid en de voeding is ook veel veiliger geworden. Dit werd allemaal mogelijk dankzij nieuwe wetenschappelijke en technologische ontdekkingen, de toenemende mechanisatie en de strengere eisen inzake hygiëne, bewaring en kwaliteit. Het feit dat de mensen in de tijd steeds groter zijn geworden en langer leven is hier niet vreemd aan.

Dat betekent echter niet dat alles nu perfect is. Andere aandachtspunten steken de kop op, bijvoorbeeld de toenemende problematiek van overgewicht. Het blijft dus belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan het belang van een evenwichtig samengestelde en gevarieerde voeding en voldoende beweging.

Voor meer info, zie de infofiches bij

Meer lezen?